เอกสารที่ใช้ซื้อขายรถและวิธีเซ็น

หลายๆ ท่านที่อยากจะซื้อขายรถ แต่ไม่เคยซื้อขายมาก่อน บางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ในการซื้อขายรถ หลักๆที่ต้องทำก็คือการทำเอกสารในการโอนรถยนต์ ที่ผมอธิบายในบทความนี้คือการทำชุดโอนลอย โดยที่เจ้าของรถไม่ได้ไปโอนรถที่กรมการขนส่งทางบกกับผู้ซื้อนะครับ แต่ถ้าซื้อขายกันแบบไปโอนรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็เตรียมแค่สมุดจดทะเบียนของตัวรถกับบัตรประชาชนตัวจริง แล้วก็ทำสํญญาซื้อขายรถยนต์เก็บไว้คนละชุดก็พอครับ
เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในการซื้อขายรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้แบ่งได้เป็น 4 แบบนะครับ

1 รถจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลและไม่ติดไฟแนนซ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์ก็มีตามนี้นะครับ

 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ 1 ใบ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าอยากเซ็นกำกับก็ขอให้เซ็นตามรูปตัวอย่างด้านล่างครับ หากเจ้าของรถมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และในสมุดคู่มือจดทะเบียนยังเป็นชื่อ-นามสกุลเดิมอยู่ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลแนบด้วย
 • แบบคำขอโอน 1 ใบ เจ้าของรถเซ็นตรงผู้โอน
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ใบ เจ้าของรถเซ็นตรงผู้มอบอำนาจ
 • สมุดจดทะเบียนรถยนต์ ( เล่มสีน้ำเงินหรือที่เรียกกันว่าเล่มรถอ่ะครับ ) เจ้าของรถต้องเซ็นในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับ
 • สัญญาซื้อขายรถยนต์*

2.รถจดเป็นชื่อนิติบุคคลและไม่ติดไฟแนนซ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์ก็มีตามนี้นะครับ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบคำขอโอน 1 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้โอนพร้อมประทับตราบริษัท
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
 • สมุดจดทะเบียนรถยนต์ ( เล่มสีน้ำเงินหรือที่เรียกกันว่าเล่มรถอ่ะครับ ) ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต้องเซ็นในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมประทับตราบริษัทด้วยนะ ตามตัวอย่างด้านล่าง
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
 • ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษี
 • สัญญาซื้อขายรถยนต์*

3.รถจดเป็นชื่อบุคคลและติดไฟแนนซ์ หรือง่ายๆก็คือเล่มยังอยู่ที่ไฟแนนซ์นั่นเอง ซึ่งรถที่ยังติดไฟแนนซ์ต้องทำการโอน 2 ต่อ เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์ก็มีตามนี้นะครับ

 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ 4 ใบ ให้เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ ลายเซ็นที่เซ็นรับรองสำเนาต้องเหมือนที่เซ็นในคู่สัญญาที่ทำไว้กับไฟแนนซ์นะครับ หากเจ้าของรถมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และตอนที่ทำเรื่องขอสินเชื่อยังเป็นชื่อ-นามสกุลเดิมอยู่ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลแนบด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบคำขอโอน 2 ใบ เจ้าของรถเซ็นตรงผู้โอน 1 ใบ และเจ้าของรถต้องเซ็นตรงผู้รับโอนอีก 1 ใบ ผู้รับโอนต้องเซ็น 2 ที่นะครับ
 • หนังสือมอบอำนาจ 4 ใบ ให้เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
 • ส่วนสมุดจดทะเบียนรถยนต์จะยังไม่มี เพราะยังอยู่ที่ไฟแนนซ์ เราต้องปิดไฟแนนซ์ก่อน แล้วไฟแนนซ์จะโอนรถให้เป็นชื่อเจ้าของรถ หลังจากนั้นผู้ซื้อค่อยโอนเป็นชื่อผู้ซื้ออีกที แต่ถ้าเป็นไฟแนนซ์ที่สามารถขอมัดจำเล่มมาโอนเองได้ก็สามารถโอนข้ามมาเป็นผู้ซื้อได้เลย
 • สัญญาซื้อขายรถยนต์*

4.รถจดเป็นชื่อนิติบุคคลและติดไฟแนนซ์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 4 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 4 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบคำขอโอน 2 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้โอนพร้อมประทับตราบริษัท 1 ใบ และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต้องเซ็นตรงผู้รับโอน พร้อมประทับตราบริษัทอีก 1 ใบ (ผู้รับโอนต้องเซ็นและประทับตราทั้ง 2 จุดนะครับ)
 • หนังสือมอบอำนาจ 4 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
 • ส่วนสมุดจดทะเบียนรถยนต์จะยังไม่มี เพราะยังอยู่ที่ไฟแนนซ์ เราต้องปิดไฟแนนซ์ก่อน แล้วไฟแนนซ์จะโอนให้กับบริษัท หลังจากนั้นบริษัทต้องเอามาเซ็นตรงผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมประทับตราบริษัท แล้วค่อยเอาไปให้ผู้ซื้อเพื่อไปโอนเป็นชื่อผู้ซื้ออีกที แต่ถ้าเป็นไฟแนนซ์ที่สามารถขอมัดจำเล่มมาโอนเองได้ก็สามารถโอนข้ามมาเป็นผู้ซื้อได้เลย
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัททุกหน้า
 • ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษี
 • สัญญาซื้อขายรถยนต์*

ถ้าเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติก็เปลี่ยนจากสำเนาบัตรประชาชนเป็น Pass sport และ Work permit ถ้าไม่มี Work permit ก็ใช้เป็นหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่แทนนะครับ

*ตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ไม่ได้ใช้ในการโอนรถยนต์นะครับ แต่เก็บไว้เป็นหลักฐานว่ามีการซื้อขายกันถูกต้อง ถ้ามีปัญหาว่ารถโอนไม่ได้หรือผู้ซื้อรับรถไปแล้วไม่ยอมไปโอนจะได้มีหลักฐานเอาไว้ดำเนินคดีกัน โดยผู้ซื้อและผู้ขายต้องเก็บไว้คนละชุด และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขายเซ็นสำเนาถูกต้องแนบสัญญาไว้ด้วย เพราะฉะนั้นห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ซื้อหรือขายก็ตาม

คลิกเพื่อ Download เอกสารที่ใช้ในการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

ธนกฤต https://www.107motor.com

หากท่านใดต้องการขายรถแบบไม่ต้องมายุ่งยากเรื่องเอกสารทางผมยินดีบริการนะ สอบถามราคารับซื้อรถและขั้นตอนในการรับซื้อรถของทางร้านก่อนได้ง่ายๆโดยการคลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

ทุกปัญหาของท่าน 107 Motor ช่วยคุณได้ ซื่อสัตย์ จริงใจ ยินดีให้บริการ

107motor รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถ รับซื้อรถยนต์ รับซื้อขายรถมือสอง 107motor รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถยนต์ รับซื้อขายรถมือสอง


 • เอกสารที่ใช้ซื้อขายรถ.jpg
  มีลูกค้าหลายคนที่ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขายรถมือสอง แล้วสอบถามว่าที่ร้านใช้วิธีการโอนรถแบบไหน ใช่แบบโอนลอยมั้ย ผมเองก็ได้อธิบายวิธีการไป แต่พอมีลูกค้าถามมาเกือบทุกวัน ผมเลยคิดว่าน่า...

 • การขายรถที่มีทะเบียนประมูล.jpg
  รถยนต์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่ใส่ทะเบียนเลขสวยที่ได้จากการประมูลแล้วรถพวกนี้เวลาจะซื้อขายกันหรือโอนกรรมสิทธิ์เราจะต้องทำยังไงหละวันนี้เรามาดูกันว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วเอกสารที...

 • การขายดาวน์รถ รับซื้อรถติดไฟแนนซ์.jpg
  จากที่ผมทำธุรกิจด้านการรับซื้อขายรถมือสองมาหลายปี มีลูกค้าโทรมาปรึกษาเรื่องการขายรถติดไฟแนนซ์ทุกๆวัน เลยทำให้รู้ว่าหลายๆคนไม่ค่อยจะทราบขั้นตอนหรือความหมายของการขายรถติดไฟแนนซ์ หรือ...

 • v1.jpg
  ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าผมเอง ผู้เขียนมีอาชีพด้านการซื้อขายรถมือสอง ก็เลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูรถมาหลายๆแบบ เจ็บมาก็เยอะ รถมีปัญหา แต่ที่ดูไม่ออกซื้อมาทั้งอย่างงั้นเลยก็มี รถ...

 • ซื้อรถมือสองมาแล้วต้องทำอะไรบ้าง_5.jpg
  ถอยรถมือสองมาคันนึง…แล้ว (กู) ต้องทำอะไรกับรถบ้าง (วะ) " ผมคิดว่านี่คงเป็นคำถามในใจของใครหลายๆคน (ตอนผมซื้อรถคันแรกมาก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน 555)เอาหละวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่ง...

 • เหตุผลที่คุณควรเลือกซื้อรถมือสองกับ 107motor ศูนย์รับซื้อรถคุณภาพดี ซื้อรถมือสองดีอย่างไร? ศูนย์รับซื้อรถคุณภาพดี 107motor มีคำตอบ!