เอกสารที่ใช้ในการซื้อขายรถยนต์

เอกสารที่ใช้ในการขายรถกับศูนย์รับซื้อรถมือสอง 107Motor


1.กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด*
-สมุดจดทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน)

2.กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและติดไฟแนนซ์
-สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด*
-สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
-คู่สัญญาสินเชื่อรถยนต์ที่ทำกับไฟแนนซ์
-สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์

3.กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลและไม่ติดไฟแนนซ์
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ 2 ชุด
-สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด*
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
-สมุดจดทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน)

4.กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลและติดไฟแนนซ์
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ 5 ชุด
-สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด*
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด
-คู่สัญญาสินเชื่อรถยนต์ที่ทำกับไฟแนนซ์
-สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์

ส่วนเอกสารอื่นๆเช่น หนังสือคำขอโอนฯ หนังสือมอบอำนาจ สัญญาซื้อขายรถยนต์ เพื่อความสะดวกของผู้ขายทางร้านจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด

รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรถเช่น คู่มือการใช้รถ คู่มือรับประกันที่ใช้เข้าศูนย์ พรบ. กุญแจสำรอง ต้องรบกวนผู้ขายเตรียมไว้ด้วยครับ

*ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีที่การเปลี่ยนนามสกุลเนื่องมาจากสมรสหรือหย่าร้าง ต้องมีทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าแนบด้วย

สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมหรือเช็คราคารับซื้อรถรุ่นของท่านได้ที่ คุณเฮง 094-495-0454

รับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถยนต์ 0944950454

ติดต่อเราหรือสอบถามราคารับซื้อรถทางไลน์ คลิก add Friend ได้เลยครับ

เพิ่มเพื่อน

หากผู้ขายท่านใดต้องการ Download เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อขายรถยนต์ สามารถ download จากลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ